Suunnitteluni lähtökohtana on asiakkaan toiveiden sisäistäminen ja soveltaminen niin, että kokonaisuudesta tulee esteettinen ja toimiva. Onnistunut sisustus on asukkaittensa näköinen.

Sisustussuunnittelijan käyttö on taloudellisesti kannattavaa, on sitten kyseessä uudisrakennus tai korjauskohde.


Valmis suunnitelma säästää usein aikaa, vaivaa ja rahaa, sillä sen avulla vältytään virheostoksilta ja vääriltä ratkaisuilta. Suunnittelutyö voi olla koko tilaa tai yhtä osa-aluetta koskeva suunnitelma, asunnon myyntiä edesauttava stailaus tai esimerkiksi nopeita vinkkejä tarjoava sisustusneuvonta. Suunnittelijana voin olla tarvittaessa mukana projektissa alusta loppuun. Laajan ammattilaisverkoston avulla autan myös tarvittaessa suunnitelman toteuttamisvaiheessa.

Palveluina suunnittelu ja sisustusneuvonta.

Sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelu pitää sisällään useita eri osa-alueita: pintamateriaalit, kiintokalusteet, irtokalusteet, tekstiilit, tilasuunnittelun sekä valaistuksen. Laatimani suunnitelma voi koostua useasta tai vain yhdestä osa-alueesta ja kohteena voi olla koko talo, yksi huone tai voin esimerkiksi tehdä suunnitelman tilan värimaailmasta. Valmis suunnitelma käsittää suunnittelutyöstä riippuen kirjalliset ohjeet huonekortteineen, tarvittavat pohjapiirustukset, mittasuhde- ja materiaalikuvat sekä 3D-kuvat.

Sisustusneuvonta

Sisustusneuvonta tarjoaa asiakkaalle nopeasti ideoita, vinkkejä ja täsmäratkaisuja sisustukseen. Neuvontakäynti on hyvä ratkaisu myös silloin, kun halutaan ammattilaisen mielipide oman näkemyksen vahvistamiseksi. Tapaaminen järjestetään asiakkaan kohteessa ja se kestää keskimäärin kaksi tuntia. Asiakas saa tapaamisesta itselleen muistion. Tätä konsultaatiopalvelua voi käyttää myös juhlien tai erilaisten tapahtumien suunnittelussa.


Stailaus

Asunnon stailauksessa on kyse asunnon parhaiden ominaisuuksien esilletuomisesta ennen näyttöä ja myyntiä. Asunnon ilmeen kohentaminen voidaan toteuttaa varsin pieniäkin ideoita hyödyntäen esimerkiksi kalusteiden uudelleenjärjestelyllä tai remontoimalla kevyesti pintoja. Stailauksessa huomioidaan tavoitellun kohderyhmän tarpeet ja toiveet.

Irto- ja kiintokalustesuunnittelu

Hyvin suunnitellut säilytyskalusteet ja kaapistot ovat olennainen osa tilan kokonaisvaltaista toimivuutta. Suunnittelen asiakkaiden tarpeiden pohjalta juuri oikeaan käyttötarkoitukseen sopivat kiinto- ja irtokalusteet. Kalusteiden valmistus on mahdollista toteuttaa kauttani hyödyntäen osaavaa ammattilaisverkostoani.Suunnittelutyön kulku ja hinnoittelu

Suunnittelutyön laajuus ja sisältö on aina asiakaskohtainen. Aloitustapaamisessa asiakkaan kanssa kartoitetaan suunnittelun tarve sekä työn laajuus. Myös budjetti ja aikataulu käydään läpi tässä vaiheessa. Tapaamisen pohjalta asiakas saa tarjouksen, jossa on määritelty suunnittelun laajuus, alustava aikataulu, hinnoittelu sekä suunnittelijan ja asiakkaan vastuut. Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, tehdään toimeksiannosta sopimus.

Suunnitteluprojekti etenee vuoropuhelussa asiakkaan kanssa. Alustavassa suunnitelmassa asiakas saa hahmotelman mm. materiaaleista, väreistä sekä ideoita toteutuksesta. Asiakas voi näin ollen vielä tarkentaa omia toiveitaan tai ajatuksiaan. Kun suunnitelma on valmis, se käydään yhdessä läpi asiakkaan kanssa. Suunnitelma sisältää sopimuksen mukaiset kirjalliset dokumentit ja piirrokset.


Teen suunnittelua sekä tunti- että projektihinnoittelulla riippuen kohteen laajudesta ja asiakkaan toiveesta. Arviokäynti kohteessa on maksuton.