top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä 

Deia Design, Y-tunnus 2563897-5

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Outi Kallio Deia Design

Puhelinnumero 040 8312495

Sähköposti outi.kallio@deiadesign.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Tietoja ei käytetä markkinointia varten.

 

Henkilötietojasi vastaanottavat

 • yrityksemme ja sen työntekijät

 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

 • tavarantoimittaja ja kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

 • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan itsensä antamat tiedot. 

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.  

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

 • oikeus tietojen oikaisemiseen

 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

 • oikeus vastustaa käsittelyä

 • oikeus peruuttaa suostumus 

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
   

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

bottom of page